ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان صائب با زیر بنای 45 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما : آقای زهریان –  مدت زمان ساخت : یک هفته