ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، مبارکه با زیر بنای 65 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما : آقای خلیلی –  مدت زمان ساخت : پنج روز