ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، شاهین شهر با زیر بنای 107 متر مربع به صورت توسعه ساختمان به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1399

کارفرما :آقای خانجانی-  مدت زمان ساخت : یک هفته