ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، شاهین شهر، بانک استان ، فرعی یک غربی با زیر بنای 140متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1397

کارفرما : آقای توکلی

مدت زمان ساخت : یک ماه