ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان باهنر  با زیر بنای 46 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای انصاری-  مدت زمان ساخت : یک هفته