ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان تالار با زیر بنای 82 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما : آقای امینی-  مدت زمان ساخت : دو هفته