مجتمع تجاری زمرد2
مجتمع تجاری زمرد
اصفهان خیابان چهار باغ بالا
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : 1 ماه
75 متر
اضافه طبقه تجاری
قاب فولادی سبک ( LSF  )