ساختمان مسکونی
کارفرما : آقای محمودزاده (شخصی)
مکان اجرا : اصفهان – چهارباغ خواجو
مدت زمان انجام عملیت سفت کاری : 2 ماه
متراژ : 160 متر
گروه :  اضافه طبقه مسکونی
روش پروژه : قاب فولادی سبک ( LSF  )

 
ساختمان مسکونی
کارفرما : آقای امینی (شخصی)
مکان اجرا : اصفهان –شاهین شهر
مدت زمان انجام عملیت سفت کاری : 1 ماه
متراژ : 120 متر
گروه :  اضافه طبقه مسکونی
روش پروژه : قاب فولادی سبک ( LSF  )

 
مجتمع تجاری زمرد2
کارفرما : مجتمع تجاری زمرد
مکان اجرا : اصفهان خیابان چهار باغ بالا
مدت زمان انجام عملیت سفت کاری : 1 ماه
متراژ : 75 متر
گروه :  اضافه طبقه تجاری
روش پروژه : قاب فولادی سبک ( LSF  )

 
مجتمع تجاری زمرد1
کارفرما : مجتمع تجاری زمرد
مکان اجرا : اصفهان خیابان چهار باغ بالا
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : 1 ماه
متراژ : 83 متر
گروه :  اضافه طبقه تجاری
روش پروژه : قاب فولادی سبک ( LSF  )

 
بیمارستان کسری(اضافه اشکوب )
کارفرما: بیمارستان کسری
مکان اجرا: میدان آرژانتین - تهران
زمان اجرا: چهار ماه
متراژ: ۶۰۰ متر مربع
گروه: درمانی
روش پروژه: روش LSF

 
ساختمان تجاری – اداری شرکت آمیکو
کارفرما : آقای مختاری
مکان اجرا : اصفهان – شهرکت امیر کبیر
مدت زمان: 45 روز
متراژ : 500 متر
گروه :  تجاری - اداری
روش پروژه : قاب فولادی سبک ( LSF  )

 
پروژه انبوه سازی مسکن مهر- چادگان -  222 واحد
کارفرما: بنیاد مسکن اصفهان
مکان اجرا: چادگان - اصفهان
زمان اجرا: دو سال
گروه: انبوه سازی
روش پروژه: روش LSF

 
بیمارستان محب یاس – بخش جراحی – طبقه سوم
کارفرما: موسسه محب
مکان اجرا: خیابان میرزای شیرازی - تهران
زمان اجرا: پنج ماه
گروه: درمانی
روش پروژه: روش LSF

 
ساختمان مسکونی
کارفرما : آقای مزروعی(شخصی)
مکان اجرا : اصفهان – بهارستان
مدت زمان انجام عملیت سفت کاری : 1 ماه
متراژ : 120 متر
گروه :  اضافه طبقه مسکونی
روش پروژه : قاب فولادی سبک ( LSF  )

 
بیمارستان قلب شهید رجایی (اضافه اشکوب)
کارفرما: بیمارستان قلب شهید رجایی
مکان اجرا: تقاطع اتوبان نیایش و خیابان ولی عصر - تهران
زمان اجرا: چهار ماه
گروه: درمانی
روش پروژه : قاب فولادی سبک ( LSF  )


 
ساختمان مسکونی
کارفرما : آقای نصر(شخصی)
مکان اجرا : اصفهان – خانه اصفهان
مدت زمان انجام عملیت سفت کاری : 45 روز
متراژ : 300 متر
گروه :  اضافه طبقه مسکونی
روش پروژه : قاب فولادی سبک ( LSF  )